Kridhaning Ati Tan Bisa Mbedhah Kuthaning Pasthi, Budidayaning Manungsa Datan Ngungkuli Garising Kawasa

Pitutur Jawa